Hợp đồng cho thuê tài sản

 

Hồ sơ yêu cầu:

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Đăng ký xe ô tô/ Sổ chứng nhận đăng kiểm/ Đăng ký xe máy...