Hợp đồng mua bán tài sản

 

Hồ sơ yêu cầu:

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Đăng ký xe ô tô/ Sổ chứng nhận đăng kiểm/ Đăng ký xe máy …

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu thường trú của các bên tham gia giao dịch...