Hợp đồng tặng cho nhà/ đất

 

Hồ sơ yêu cầu:

- Giấy tờ chứng minh sở hữu, sử dụng: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu thường trú của các bên tham gia giao dịch...