Hợp đồng thế chấp - bảo lãnh

 

Hồ sơ yêu cầu: Bên thế chấp:

- Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Đăng ký xe ô tô/ Sổ chứng nhận đăng kiểm/ Đăng ký xe máy …