Hợp đồng ủy quyền/ Giấy ủy quyền

 

Hồ sơ yêu cầu:

- Giấy tờ liên quan đến việc ủy quyền;

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu thường trú của bên ủy quyền (đối với Hợp đồng ủy quyền cung cấp CMND và Hộ khẩu thường trú của cả hai bên